El projecte Tirabuixó vol restablir la connexió entre cos i ment. Creiem que l’enfortiment de la consciència corporal és fonamental per aconseguir aquesta reconnexió, que millorarà el benestar de les persones. El moviment i la música són les nostres eines per promoure la consciència corporal. Treballem en dos àmbits:  educació i empreses.

La nostra visió és la de convertir la consciència corporal en un hàbit que s’adquireix des de ben petit, acceptat i reconegut socialment com a necessari, igual que l’alimentació saludable o el respecte als demés. Les escoles i les empreses són els àmbits idonis per impulsar i consolidar aquest hàbit.

La consciència corporal empodera els individus. Una persona que està connectada amb el seu cos tindrà més autoestima, gestionarà les seves emocions amb més facilitat, reaccionarà a situacions d’estrès amb més habilitat, es comunicarà millor amb els altres i tindrà més capacitat de concentració i atenció. Serà més segur d’ell mateix i tindrà més facilitat a trobar el seu lloc a la societat.

El propòsit del projecte Tirabuixó és treure el «tap» dels bloquejos corporals. Movent-nos amb música, ens treiem tensions, nusos, postures obturadores i mals hàbits. Donem via a la respiració lliure, el moviment àgil, el relax corporal i el benestar de tot el organisme.

El treball de la consciència corporal té com a objectiu transformar la societat, restablint la relació entre cos, ment i esperit. La desconnexió d’aquests elements és un dels factors que genera estrès i que fa que la nostra societat de «benestar» està molt lluny del benestar físic i emocional de les persones.

 

 

logo_dipsalut